Indray andro hono, tany Androhibe

Tantara teny nisy, fa tsy resaka mandeha

Nisy ny fiarahana, tena nahafinaritra

Ka natao an-kalo, mamy ka tsy aritra …

Tanora tamin’izany, tena tao anatiny

Zatovo tsara mihitsy, tena mbola vantony,

Nanovo fianarana, nandranto fahalalana

Tany amin’ I PATA, no nandao ny fahazazana

Zava-marobe, maro soa sy tsara,

No lesona azo tany, fa tsy tantaratara

Fa traik’efa sarobidy, fianara-nampitrebona

Hanaovan-todi-doha, ka mampanembonembona

Tao ny kilalao, betsaka karazana

Tao ny ankizy maoty, nisy nifampitazana

Tao ny fiaraha-monina, feno fihavanana

Fianakaviana iray, ny tapaka sy namana

Tao ny fampianarana, tena hafakely,

Ny mpampianatra samihafa, tao ny boto, tao ny anjely,

Kanefa nitovy tanjona, dia ny hampitatatata

Sy hanandratra avo, ny mpianatr’i PATA

Fa aleo hisesy, ny tantaratsika androany

Alefa aloha ny soa, mandimby ao ny mamy

Ny taranja sy mpampianatra, izay vao ny ditraditra

Ny enti-mody sy ny lesona, vao ny sazy nampipitra …

Tsy hary ho tadidy, ireo mpampianatra rehetra

Tale sy mpiara miasa, ny mpitaiza etsetra

Fa ireo nanamarika, ilay hatanorana

No haverina hihomehezana, hiainana higagana

Ny tadidy voalohany, ny matematika

Nisy anankiroa ,fonentana ny bika,

Fa ny voalohany, tena tompon-daka

Tsy afenina antsika, i Ramose Baka

Ny volombavany tsy adino, sy ny piti-drora

Ny kapo-tabilao, ireo teny manakora

Ireo karazana kiraro , mitovy tsy sahala

Ireo théorème, maro nanadala

Ise ve r’ise, tsy efa tenenina,

Sa kentrina sy dondrona, sa manao be marenina

Fa efa tsy azo atao, ny mizara amin’ny tsy misy

Ny matoatoa, ny angatra, ise mafy loha mihitsy ….

Ilay faharoa indray, mbola fohy noho izy,

Masiaka be mihitsy, halan’ny ankizy,

Na tsy mpianany aza, nomeny teha-maina

Ireo serie C, nataony nitaraina

Rabory hoy ny sasany, Ranaivo Bory hoy ny hafa,

Nifosa azy daholo, tsy nisy nihafahafa

Ny mpianatra, mpampianatra, fa izy hono hafakely

Fa tiany ny hatao, hoe olona modely

Loza nony avy eo, izy lasa Tale

Ka nihataka daholo, ireo mpiara-miasa be dia be

Tonga dia nihavitsy, nihena koa ny mpianatra

Lesona izany, tsara hakana anatra …

Mpampianatra manaraka, ramose Denis

Kingakinga lava, maikamaika ery

Tsy mba mora tezitra, hentitra sy matotra

Ireo lesona nomeny, tonga dia voafatotra

Dia tao koa i Doufa, dadan’i beloha

Nampianatra an-tsangy, fiasa hafa koa

Ny lojikany mazava, sady mora hay,

Ka na ry piso aza, jereo fa mba nahay ….

Ny mpampianatra manaraka, iza ary no holazaina

Fa ny mitadidy ny lesony, tena nampiasa ny saina

Izay mpianatra voaadiny, iza no tsy nitaraina

Indrindra raha hoe malagasy, ny taranja atao vao maraina

Rehefa manonona anarana, fa hanadina eny an-tabilao,

Am-pitaintainana mihitsy, no hifidianany ny anaranao

Dia fandrasana ny teny, no adina ataony lalao

Ka raha eny no tsy mahay, dia ny lohalika apetraho …

Mpampianatra vavy ankiray, fotsifotsy volo izy izay

Angamba tadidin’ny maro, izay iray kilasy taminay

Raha sendra miresaka an-toerana, dia voatoraky ny « la craie »

Izy tsy mihafahafa , fa vadin’ilay talé

Rehefa vita ny fanazavana, dia « ekena » hoy izy : lazao

Raha diso tsy mety ny atao, dia « tsy ekena » hoy izy aminao

Soratana ny « carnet », Raha tsy mahavita devoara,

Milaza amin’i dada sy neny, izay hono no fitaizana tsara …

Dia ny taranja anglisy, tena fahiny nampamelovelo

Tadiditsika manokana, i ramose Rambelo

Tonga mody mitratreva, sady manontany aminao

Hoe mianatra am-pifaliana, ve hono sa milalao

Dia raha tsy mahavita enti-mody, dia mandeha miala tsiny,

Any amin’ny « salle de prof », iny koa tena mba tiany

Raha tsy izany, dia hanontaniany, sao misy zavatra tiana ambara

Dia raha vao tsy miala tsiny, dia avy eo resabe sy tantara …

Tao koa i Mme Ranivo, ary Mme Jeanine

Tanisaiko tsotsotra, tsy dia nisy kianina tsinona

Kanefa dia nahafinaritra, nahazoana traik’efa tsara

Ny soa noratovina taminy, tena nampiasaina tafara …

Ny taranja tena ankafiziko,

nahazahoako tsongo indraindray

Dia ny tenin-drenimalala, ny teny frantsay

Tamin’i madame Ramanana, voabetroka rehefa tara

Jereny amin’ny solomaso, dia avy eo dia mipetraka tsara

Dia tao i Madame Liliane, ilay tao Analamahitsy

Olona taitaitra izay, sady be resaka mihitsy

Tena vavana mpanao gazety, sady tsy misy andaharana

Taminy kosa anefa, tonga dia hay izay nianarana

Dia mademoiselle Eliane, fony mbola tsy bevohoka

Nanaitra ny tovolahy, fa na iza na iza sodoka

Rehefa izy no hampianatra, mailaka mazotozoto

Maika ny hibanjina azy, na ny hendry na ny botoboto …

Dia ny taranjam-batana indray, ireo ankizy vavy izay tsy mazoto

Dia namorona hoe tonga fotoana, ka tsy afaka mirotoroto

Kanefa rehefa hilalao, dia tsy maninona indray,

I Ramose Ibrahim, azony foana amin’izay

I Mme Jeanine koa, tamin’ny nampianatra anay,

Dia tsy haiko izay marina aloha, na fomba fiady na ala safay

Fa miala any amin’ny zipo, fitafina mpiasa birao

Sady milaza fa hoe “baolina atao kilalao”

Dia tao ramose Victor, ny TAJEFI tena nilaina

TAntara JEografia , FItaizana raha toa halavaina

Ny molotra somary gema, manao kapa ary koa velon-drirana

Ka rehefa ao amin’ny bibliotheque, tonga ny ankizy dia kirana

Tao Ramose Rasolofo, rehefa mampianatra somary variana

Mandinindinika kely, dia manoratra mangingina

Izy ilay mipetraka akaiky, mangalatra mody any an-trano,

Faly ery ny ankizy hoe iny tazano tazano …

Ilay mpampianatra filozofia,

Mampatory be mihitsy leiry

Miresaka ilay voadabia

Na ilay manao ratsy tarehy

Amin’ilay loha ngezabe

Dia tapaka ianao mihomehy

Dia mandika amin’ny tabilao

Izao doctrine rehetra izao

Izy anefa milalao

Tena tadidiko ange,

Mitondra ilay kitapobe

I ramose philo-be …

Dia tao koa i pasitera

Ilay hoe maninona kay ny mopera

No tsy afaka manambady

Nefa ny protestà

Ny pastera manambady vazaha

Fa tonga dia raikitra ny ady

Taitaitra sy mora kizitina

Ka ny adihevitra ataony mifintina

Sao dia miitatra lavitra

Dia mivavaka mivandravandra

Tsy miondrika na koa miandrandra

Sady manao tazan-davitra …

Dia tao koa i madame Berthe

Ny fotoana taminy « perte »

Ka resin-tory ny ankizy

Izy malefa-piteny

Ka nantsoin’ny maro hoe Neny

Tsotra tsy mba mora kirizy …

Resaka physique indray

Tao ilay prof ankiray

Tsy mahalala andro mahamay

Fa tereny ny ankizy hahay

Dia rehefa amin’ny roa

Ilay andro mafana iny moa

Izy manadina lesona

Raha vao hitany mitady hiesona

Raha vao resaka « définition »

Tsy miala Rabemiarason

Fa tsy maintsy hay tsianjery

Fa raha tsy izany hono dia very …

Rabetafika koa,

Mpampianatra tsy mampifoha

Miteny mora toa tsy ampy « pile »

Amin’ilay volo « playmobil » ….

Ny teo am-pidirana indray, tadidiko tsara tokoa

Izy tsy nazava loko, ka raikitra hoe kouakou

Ny tena anarany aza, tsy tadidy raha tsy efa bedy

Hay tokoa moa izy ilay ramose Wilfred

Dia voapetaka hoe Benedicte, Ramose Mboatiana

Ny antony moa tsy mazava, izaho aza moa mba variana

Dia ilay ramose anankiray, ny volombavany mora tadidy

Miaraka amin’ny solomaso, izy ilay ramose Fidy …..

Ireo aloha no voatanisa

Tamin’ireo maro an’isa

Mpampianatra tao amin’ny Pata

Tadidy ka atatatata

Ireo hafa tsy voateny teto

Ialako tsiny ry reto

Fa angamba tsy nampianatra ahy

Ka mifona re ry zalahy

Izay ny mpampianatra izay

Fa aleo resaka hafa indray

No ambara sy tantaraina

Resa-toaka sy resaka traina …

Tao ireo mpividy divay

Rehefa antoandro mahamay

Mitsoriaka kely tsy miera

Ao amin-dry mopera

Ny sasany indray makamaka

Sady miafina an-dramose Baka

Tao an-tsenan-dRamaka

Nefa heno mikakakaka

Tao amin’Andrianalefy

Niafina ambadika fefy

Mody hoe manao baby

Nefa mitifitra py ….

Ambiance niova isan’andro

Rehefa misakafo antoandro

Miaraka ny akamakama

Mitetitety tanàna

Ny sasany eny an-jaridaina

Nitondra ilay nahandro maraina

Mifampizara laoka sy vary

Amin’ny akama sy tary

Ny sasany tao an-dakilasy

Mihinana vary tsy gasy,

Fa ilay « stock tampon »

Nefa dia tsara sy « bon »

Ny sasany tao amin’ny « refec »

No milahatra ny « beefteak »

Ny « menu » miova isan’andro

Fa i Lene be no mpahandro

Ireo efa nahatsiaro lehibe

Tany amin’i Philo be

Tao amin’ny efitra ambony

Nihinan-« composé » nisy rony

Tao moa ireo nitoka-monina

Tahaka ny manao tsikonina

Tao ambadiky ny « terrain ny fraise »

Tao izy no mba tena « à l’aise » …

Rehefa miainga maraina

Teo no tena be tantaraina

Fa manenjika ilay Antafita

Mihazakazaka rehefa miampita

Ilay « bus » manao taingim-be

Izay mipetraka koa « chargé »

Ny filaharana moa mifanosy

Maraina eo amin’ny « bain douche »

Dia rehefa tara ilay faharoa

Dia iny ianao fa tena voa

Mandeha tongotra mihitsy

Avy eo Analamahitsy

Indraindray mba hitsikian’ny vintana

Dia misy fiara mamintana

Raha tsy izany dia tongotra an-katoka

Na hazaka mitsatotsatoka

Kanefa dia tara matetika

Fa tsy ary mety foana ny tetika

Dia miandry adiny iray

Vao voavoha vavahady indray

Dia milahatra ao amin’ny birao

Manomboka fiche no atao

Dia raha vao tara im-be dia be

Dia ny ray sy reny antsoin’ny tale ….

Ny ambiance tena iz’ilay

Tena nanamarika anay

Dia ny match « inter-classe »

Fetibe tan-dakilasy

Na « foot » io na « basket »

Izay mpandresy tsy maintsy vedety

Dia korana mivadika fety

Samy miezaka manao izay mety

Ny « spect » amin’izany vavàna

Tabataba mameno tanàna

Fa mihogahoga sy miara-mihoraka

Ilay karakarao fa mivoraka

Na resy aza mbola jereo

« ts’isy koi hono io fa reveo »

Ny feo amin’izay efa farina

Ka ny fihetsika sisa amboarina

Indrindra moa rehefa maharesy

Dia horaka lava misesy

No iarahana ao an-dakilasy

Ny vava amin’io basibasy ….

Ny korana ankoatr’izay,

Hitako tena nilay

Dia ilay manao « veillé »

Vao manomboka ny « rentrée »

Eo no natao hifankahalala

Ireo bandy sy kala

Fa hiaraka taona iray

Ka tokony hahay mifandray

Ary tena zavatra marina

Fa tsy resaka ka hoe hitarina

Fa noho ny andro sy volana

Dia be ireo angano azo avolana

Maro ireo tany no niainga

Tantara fa tsy laingalainga

Iray kilasy na iray dabilio

Dia mbola ireo izy anio ….

Niaraka rehefa antoandro

Nihinana izay kely voahandro

Tany dia niara-nizara

Ilay rahampitso ho tantara

Rehefa mirava hariva

Mirifatra manivatsiva

Mitsoaka ilay fiara mpitatitra

Satria maika hifanatitra

Raha tsy izany dia mody tsy taitra

Mandamina miangola vaitra

Mikisaka miandriandry

Hay hanafika kilasimandry

Lazaina hoe mirava tara

Nefa efa mitetika tsara

Izay kilasy efa nirava

Hitokan-toerana mba lavalava

Mody hoe hiandry mpaka any ivelany

Nefa eny anelanelany

Efa misy mpijoko miomana

Mitondra vao dila tokonana

Misy miainga maraina any an-trano

Nefa ange ireny tazano

Nofy izany hoe tonga aloha

Fa tara foana izy roa

Rehefa any anaty Antafita

Kevoka ery fa tafita

Ka jejo mifampiampofo

Toy ireo efa mpifamofo

Raha tsy izany dia mandeha milamina

Tsy maika fa mihaminkamina

Maka tsy taitra mihitsy

Hatreny Analamahitsy

Misy manao fanahy iniana

Rehefa mirava dia mody variana

Dia mitampody any aoriana

Hay maika hanao kindrindriana

Tamin’izany rehefa alarobia

Kinga sy mailaka ery

Mody hoe hiaraka hanao « devoir »

Mifanao fotoana eo amin’ny « gare »

Rehefa raikitra ny tsangatsangana

Ny mpiambina foana no mangana

Mahazatra sy efa fahita

Fa betsaka no miara-tsy hita …..

Raha fintinina dia izao no ambara

Tantara ireo ka tantara

Hozaraina amin’ny dimby sy fara

Rehefa tena antitra tsara

Tantara tsy hay adinoina

Toy ilay faneva tsaroana

Ny ao anaty toa misy nodomina

Maheno ilay « sagorigorina taboum »

Tantara tsy ho lefin’ny taona

Fahiny ho lavitra saona

Angano anisan’ny fy

Fa « pata aloha vy !!! »

© Raozigasy