Trano bongo amam-pahitra, an-dohasaha sy an-kavoana.
Làlana misava antsoro ary vato mikotoana….
Tanimbary maro vala, saham-boanga, tanin’ovy,
Voly mangahazo maitso…Tanindrazana io, tsarovy !

Itariko ihany: habakabaka, hay sady tiana volo.
Tehezam-bohitra mamefy ny ara-maso manontolo.
Tanety, havoana, lohasaha, alaala, renirano…
Mbola tanindrazana io, foko iraisana, hay angano.

Itariko ihany hidadasika…Imerina aman-tany menany,
Am’ireo tanàna marony sy ‘zay rehetra hoe harenany…
Mbola tanindrazana ihany, ary azo ireharehana.

Ho valàko ranomasina…Indro Madagasikara,
Dia ny fokony rehetra…tany mamy, tany tsara,
Voatsodrano, tanindrazana, iombonana, iafaràna !

DOX