Misy sambo atopan’onja
Tarafin-kintana eny ho eny
Misedra olana mafonja
Tsy misy lay ka dia manjenyNy foko io sambo kely io
Fa norovitinao ny lainy
Fefika izy ankehitrio
Fa nomontsaninao ny ainyIo sambokely trotraka io
Dia hisosa andro aman’ alina
Hisedra ny onja sy tadio 
Hanadino … dia ho tafarina !

                     J. Nalisoa RAVALITERA  Boky: Fitia Manadala