Ry PATA mamiko (x03) , Ry salemako,

Raha manadino anao aho,

Aoka ho neniko,

Ilay loharanom-pahendrena

izay notovoziko

raha manadino anao aho,

aoka ny heriko

ho toro ka hirodana

ho zary alaheloko

ANDRIAMANITRA ô,

tahio izahay !

Ny sekolinay mba tahionao

Ny asa soany mba tahio

ho an’ny Nosinay…

Ny sandrinao mahery

no aoka hambomba azy

ho rako-pitahiana

i PATA tiako, mamiko….

 

Tonony : RAKOTOJOELIMARIA A.
Feony : RAKOTOMALALA Malanjaona
Taona 1974.