NY TONTOLO FENO ANAO

Ny ao anaty nofiko
Na any an-tsefaky ny rofiko
Heno foana ianao!

Na an-toerana mangina      
Na eny am-pivoriana
Tsaroako foana ianao!

Na toerana ialàko
Na lalana ombako
Dia misy ny alokao!

Izay rehetra alehako
na fotoana hatrehiko
Toa ahitana anao!

Ny marina dia izao
TONTOLO FENO ANAO
Izao tontolo izao!  

J. Nalisoa RAVALITERA (22/11/91)