Lasitra sy tefy                        

                         Drafitra sy refy
                         Tena vitsy mpanana no najoronao
                         Ho entina manefy tanora vaovao
                         Ho an’ny tanintsika…

                        Zotra manavia
                        Ireo matimatim-bola sy ny mpankafy
                        Laza, voninahitra, ho ravaky ny vozona,
                        Satria tsy tefy maika mora mihozongozona
                        Fa ny hampamololona
                        Ny tena maha-olona.

                        K’indreny fa zatovo
                        Maro no nanovo
                        Ny tsiron-doharanon’ny maha-malagasy
                        Tsy mba revorevo mihaingo taratasy
                        Filazam-pahaizana, fa ny tenin-drazany
                        Sy ny fahendreny no nataony ho lazany.

                        Anefa tsy ambàka
                        Fa nahazo laka
                        Tena mafy orina
                        Tsy azon’iza esorina
                        Ny fitaizam-panahy nentinao nampiavaka
                        Ireo tanoranao satria sakaizam-bavaka.

                       Ary raha lazaina
                       Ny lafiny ara-tsaina…
                       Tsy mitsiriritra
                       Ny an’ny hafa ianao, satria tsy nety ritra
                       Ny vokatry ny tozo nataonao tsy mitsahatara
                       Hanefenao olona tsy menatra milahatra
                       Amin’ny an’ny sasany
                       Na toetra, na ny asany.

                       Koa tsy mahagaga raha olonao no toky
                       Nilain’ny firenena… raha olonao no zoky
                       Nitana tsy hivena
                       Ny tena fahendrena !

                       Ny hany faniriako : tratràra zato taona
                       Mihoatra be dia be ! Hivimbinin-dohataona
                       Ho an’ny firenena sy lanitra baliaka,
                       Tsiry vanom-paka ho an’ny tanintsika !

            Rado (1987)