TENIN-DRAZANA

 Raha mbola ao Ianao 
  Ka manana ny hasinao
 Ary ho teninay …
 Ry teninay tsy foana ‘zahay !

 Tany andrandraina Ianao
 Amin’izao tontolo izao.
  Tsy firy no fiteny ambara
 Ho tahaka anao ka mana-jara.

 Tena endrikay tokoa,
  Mamy imolotra sy am-po
 Mahalaza ny holazaina.

 Efa folaky ny Razana
 Ho teny tena ahombiazana,
 Teny tena manana aina …
 DOX