FIADANANA ANIE

Noely ! Noely !
Isa-taona dia injao
Noely ! Noely !
Tsianjery no atao
Noely ! Noely !
Tonta ve sa vaovao ?Noely ! Noely !
Efa mila tsy ho re
Noely ! Noely !
Ilay teny tsotra hoe
Noely ! Noely !
Fiadanana anie.

Minia mikimpy avokoa izao tontolo izao
Ka ny Noely zary andron’ny manan-katao
Odian-tsy hita ireo mahantra marobe
Izany no Noely ve ?
Mamonjy tavanandro ireo mpihatsara ivelan-tsihy
Ka mody avela kely aloha ny zera baomba ery
Fa rahampitso dia tohizana indray
Ny fomba ratsy hatrizayNoely ! Noely !
Ankehitriny fantatrao
Noely ! Noely !
Izay tokony hatao
Noely ! Noely !
Ho an’ny rahalahinaoFa miofy akondro vava kosa Ireo kamboty ray
Fadiranovana hatrany tsy misy mpandray
Ny maso foana no apitrapitrany eo
Toa miantsoantso hoe “vonjeo”
’Lay famonjena nodradraina hatry ny ela be
Moa azonay mba hantenaina ? Rahoviana re ?
Sa… ny Mpamonjy tsy mba tonga ho anay
Fa tsy mba ondriny izahay ?Noely ! Noely !
Mba meteza ianao handre
Noely ! Noely !
Ilay firariana hoe
Noely ! Noely !
“FIADANANA ANIE”

Bessa (1972)