raozigasy

 

Na ho fotsy fihodirana, fa notsatsoin’ny hatsiaka
Na hiteny teny hafa, noho ny fiampitana riaka

Na hiaina fivoarana, noho izato fandrosoana
Dia Malagasy foana ianao, izany tsy azonao soloina

Na ho vazaha ny taratasy, ka ny anaranao vaovao
Na ho ary fomba be mihitsy , ny kojakojan-tranonao
Na hiadana am-pitaovana, noho ireo karazan’hai-tao
Dia tsarovy foana foana fa mbola Malagasy ianao

Na ho vazaha ny namanao, any am-piasana sy birao
Na ho vazaha ny serasera sy ireo fifandraisanao
Na ho vazaha ny fangatahana ao anaty vavakao
Dia tadidio fa Malagasy ny ra mikoriana anatinao

Koa ho anao Ramalagasy, izay nandao ny firenena
Izay rehetra mila ravin’ahitra, noho ny adidy izay nekena
Dia tsotra ny hafatra sy teny, ampitaina sy zaraina
Malagasy foana ianao, raha mbola velona sy miaina

Raozigasy   (21/07/2009)