Résultats des examens : année scolaire 2015-2016 

Ento miakatra ny pataloha !

Eny fa na dia misy aza ny fahasahiranana isankarazany dia fisaorana no atolotra ny Talen’ny sekoly sy ny mpanabe rehetra ary mankahery hatrany azy ireo amin’ny asa amandraharaha miandry azy ireo tsirairay avy.
Firariantsoa lehibe no atolotra ny mpianatra rehetra fa hita taratra tamin’ny valim-panadinana ny fahombiazana.

Toa izao ny vokam-panadinana tamin’ity taona 2016 ity :

  • BEPC

    Taux de réussite PATA  Taux de réussite global
    75%  50%


  • BAC

 

Taux de réussite PATA  Taux de réussite Tanà
66% 53%

Série A : 18/26 (5 mention AB)
 Série S : 16/27 (3 mention AB dont 1 élève de 14 ans)

 


 

resultat examens 2011

Source: Association PATA MAMIKO