HETSIKA TSANGAMBATO JOBILY
FAHA-110 TAONAN’NY KOLEJY PAUL MINAULT

Ho tsangambaton'ny jobily faha-110 taonan'ny Kolejy Paul Minault (PATA), dia nanapa-kevitra ny Fikambanan'ny maintimolalin'ny Sekoly eto Frantsa hanatevin-daharana ny tetikasa  "laboratoire informatique", izay novolavolain'ny mpampianatra sy ny mpanabe ao amin'ny Sekoly. Ny tanjona hotratrarina amin'izany dia ny hamatsiana ny sekolintsika solosaina folo, ka 10 000 000 ariary (folo tapitrisa ariary) (eo ho eo amin’ny 4 000 euros amin’izao fotoana izao) ny teti-bola noheverina hanatontosana izany.
Koa manainga antsika rehetra tapaka sy namana, maintimolaly sy sakaizan'i PATA, handray anjara amin'ny fanomezana izay fointsika hanatanterahana izany. Ny fanomezana, na vola izany na solosaina, dia raisin’ny fikambanana an-tanan-droa mandritra ny volana febroary 2012. Ny 24 martsa 2012 izao mantsy no daty hanokanana io “laboratoire informatique” io. 
Izay handray anjara dia iangaviana hanonona ny fanomezany ary handefa laharana finday na adiresy mailaka hahafahan'ny fikambanana miantso azy, mba hahazoa-manangona ny fanomezana.
Misaotra mialoha amin’ny fandraisantsika anjara, tompoko.

Amin’ny anaran’ny Fikambanan’ny maintimolalin’ny Kolejy Paul Minault eto Frantsa

Ny Filoha
Andrianarijaona Rado

Fanamarihana: Ny solosaina raisin'ny fikambanana dia sady mbola mandeha tsara no tsy mihoatra ny 4 taona.

==========$$$$$$$==========

ACTION POUR LE 110E ANNIVERSAIRE
DU COLLEGE PAUL MINAULT

Pour marquer le 110e anniversaire du Collège Paul Minault (PATA), l’Association des anciens élèves de l’Ecole en France a décidé de participer au projet de mise en place d’un laboratoire informatique, projet élaboré par les enseignants et éducateurs au sein de l’Ecole.
L’objectif est de doter le laboratoire de 10 ordinateurs d’une valeur de 10 000 000 ariary (soit l’équivalent de 4 000 euros environ).
Nous faisons donc appel aux anciens élèves, amis et sympathisants de PATA, de participer à ce projet en faisant des dons soit en espèces, soit en ordinateurs. Nous en ferons la réception tout le mois de février 2012. En effet, l’inauguration du laboratoire aura lieu le 24 mars 2012. 
Vous êtes priés de faire vos promesses de dons et aussi de nous envoyer vos numéros de téléphone ainsi que vos adresses email afin que nous puissions vous contacter pour leurs collectes.
D’avance, nous vous remercions pour votre aimable participation.

L’Association des anciens élèves du Collège Paul Minault en France

Le Président
Rado Andrianarijaona

Notes: Nous acceptons les ordinateurs en bon état de marche et datant de moins de 4 ans.

dons pata2012

 

KOLEJY PAUL MINAULT HASIANA « CENTRE MEDIATHEQUE »

Hananganana ivon-toerana fitehirizana sy fampitam-baovao manaraka ny teknolojia maoderina na « Centre médiathèque » ny eo anivon'ny kolejy protestanta Paul Minault eny Androhibe. Izany no nivoitra nandritry ny fampahafantarana ny fankalazana ny jobily faha-110 taona niorenan'ity sekoly ity omaly. Izany no hatao dia mba hampitomboan'ireo mpianatra ny fahalalany amin'ny alalan'ny fikarohana sy ny fandalinana manaraka ny teknolojia maoderina.

«Trano fikarohana ara-teny, video miompana amin'ny fampianarana, fikarohana ara-kajimirindra na informatika, ary raki-tantara sy raki- kevitra ara-niomerika no mitambatra ho hita ao amin'io ivon-toerana vao hatsangana io », hoy ny fanamarihana nataon-dRakoto Andriana mbinintsoamanitriniaina, talen'ny kolejy.

Miisa 520 ny isan'ireo mpianatra manovo fahalalana eo anivon'izany sekoly izany ary 30 kosa ireo mpampianatra misahana ny fanabeazana azy ireo. Ankoatr'izay dia 2 ny isan'ny kilasy mandry ho an'ny zazalahy sy ny zazavavy ao amin'i Paul Minault. Ireo ankizy avy any amin'ny faritra avaratry ny nosy moa no tena maro sy mangataka hiditra hianatra ho kilasy mandry ao.

Amin'ny 22 janoary izao no hosokafana amin'ny fomba ofisialy eny amin'ny FLM eny Ambatovinaky ny fankalazana izany jobily izany. Hisy hetsika ataon'ireo herivelon'ny sekoly izay ifandribonan'ny mpianatra, ny ray aman-dreny, ny maintimolaly ary ny mpandraharaha sy mpampianatra mandritry ny fotoam-pankalazana.

Volana Rakotoharimanana 
(13/01/2011)


jaime pata