Nodimandry Ramose RANAIVO - Mpampianatra Maths sy Talen'ny Sekoly teo aloha.

Ramose Ranaivo, mpampianatra matematika ahy tamin’ny taona 1988 kilasy 1e D ary taona 1989, kilasy famaranana TD 2.
Isan’ny mpampianatra nalaza nasiaka tokoa Ramose, ary na ny fatahorana azy fotsiny aza dia tena nampahay avy hatrany satria lasa nianatra lesona be sy namita devoir foana.

Talen’ny sekoly Paul Minault ihany koa izy taty aoriana, tsy mety adinoko ilay fitsikitsikiny nanome ahy ny bulletins de note ko rehetra fony izaho handeha hanohy fianarana taty ampita ka nangataka ny relevés de notes sy recommandation tamin’ingahy Tale ny ray amandreniko.

Be ny soa notoavina tao amin’ny sekoly Paul Minault ary isan’ny mpampianatra mpanabe nitondra soa ho anay mpianatra tao Ramose Ranaivo.

Nodimandry ny 16 janoary 2016 teo izy tamin’ny faha-75 taonany.

Eny, tombondalana tokoa ny azy, mirary fiononana feno ho an’ny fianankaviany amin’izao fahalasanany izao ary mitondra teny fampaherezana ny fianakaviamben’ny Pata mamiko ihany koa noho ny fahalasanan’ny Ray amandrenin-tsika izao.

Hoy i Jesoa:
« Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalako. »
Jaona 14 and 6

Mankasitraka,
Nivo

Ranaivo