ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DU COLLEGE PAUL MINAULT EN FRANCE: PATA

Ny niforonan'ny fikambanan'ny maintimolaly PATA aty Frantsa

Ny tranonkala www.wanadoo.mg (nodimbiasan’ny www.moov.mg taty aoriana) no sehatra voalohany nihaonan’ny maintimolalin’ny sekoly Paul Minault monina aty ivelan’i Madagasikara, sekoly izay manana ny lazany tokoa ao Antananarivo ao ary fantatra ihany koa amin’ny anaram-bositra hoe Pata. Taona 2004 tamin’izay. Maintimolaly iray no nitady ny mpiara-mianatra aminy fahiny tao amin’ny sehatra natokana ho an’ny fikarohana olona (rubrique avis de recherche). Nisy ny nanoina avy eto Frantsa, avy any Kanadà, Madagasikara..., saingy ny tsy mpiara-mianatra taminy no be niditra an-tsehatra, te hiresaka fotsiny izao mikasika ny sekoly sy ny fiainana tao. Betsaka ny nanjary nifankahazo, na dia tsy nifankahita endrika akory aza. Nafana dia nafana ny tafa satria nahatratra an’arivony ny taratasy nifamalian’ny samy Pata tao. Mbola misy io sehatra io hatramin’izao ao amin’ny www.moov.mg, saingy nihena izaitsizy ny isan’ny taratasy ao, rehefa voafafa ireo rehetra teo aloha nony niova ho www.moov.mg ny tranonkala (jereo ny sehatra “Communauté”).

Naniry ny hifanatri-tava àry ireo maintimolaly Pata mpisera tao amin’ny tranonkala taloha. Tapaka fa amin’ny fihaonam-panatanjahantena malagasy 2005 (“Rencontre nationale sportive” na RNS) any Vichy no tsara hihaonana. Azo isaina amin’ny rantsan-tanana anefa ny tonga nanatrika io fivoriana io. Tapaka teo fa hanentana ny maintimolaly monina aty ivelany ny tsirairay mba hiara-midinika izay azo atao mikasika ny Sekoly, narofy tamin’izany fotoana izany. Jolay 2005 : io no tena fihaonamben’ny maintimolaly Pata voalohany taty Frantsa, ka tany Montpellier no nanaovana azy. Maro ny tonga, nafana dia nafana ny fihaonana. Nisy valandresaka telo nialoha ny dinika : ny voalohany mikasika ny misionera Paul Minault, ny faharoa momba ny tantaran’ny Sekoly ary ny fahatelo namelabelatra ny olana mahazo ny Sekoly tamin’izany fotoana izany. Teo no tapaka ny hevitra hanangana fikambanana ― voarakitra ao amin’ny gazetim-panjakana frantsay ny fisiany (lalàna 1901) ―. Raikitra ihany koa fa hisy fihaonambe isa-taona, ka hiovaova ny toerana : Les Gets (Haute-Savoie, 6 sy 7 mey 2006), Saint-Martin-en-Haut (akaikin’i Lyon, 19 sy 20 mey 2007) ; noho ny antony tsy azo nanoarana, tsy nisy fihaonambe ny taona 2008 ; indroa nisesy (2009 sy 2010) tao amin’ny saham-pialam-boly iray ao Cergy-Pontoise (faritr’i Parisy). Ny fihaonambe manaraka dia any Dijon (9-10 jolay 2011).

Tsy ny latsakemboky ny tsirairay isa-taona, hany fidiram-bolan’ny fikambanana, velively aloha hatramin’izao no hahazoany manampy ny sekoly, fa ny fahafoizan-tenan’ny mpikambana, ny fiaraha-misalahy tsy amam-bola ary ny fikarohana fiaraha-miasa amin’ny orinasa aty am-pitan-dranomasina aty.

Mifandray amin’ny fikambanan’ny maintimolaly any an-tanindrazana ny aty Frantsa fa tsy mahaleotena tsy akory. Vao niforona ny fikambanana dia nanana tranonkala ary eo an-dalam-panaovaozana azy ny Birao amin’izao fotoana : www.paul-minault.com. Iarahan’ny any an-tanindrazana sy ny aty Frantsa mitantana izy io. Miara-mankalaza ny faha-110 taona ihany koa ny andaniny sy ny ankilany ary tsy mitsaha-mifampita vaovao ao amin’ny “Facebook Groupe PATA” aloha (misy mpikambana 340 hatramin’izao andro anoratanay izao, 16 mey 2011), mandra-pahavoavoatra tsara ny tranonkala.

« Ry Pata mamiko ... ... / raha manadino anao aho / aoka ho neniko / ‘lay loharanom-pahendrena / ‘zay notovoziko ... ... » : ireo ny andalana voalohandohan’ny hira fanevan’ny Sekoly tsiahivin’ny maintimolaly isaka izay mihaona ry zareo.
Mala - 17/05/2011

organigramme pata fr

Contact: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.  - Portable:  06.99.00.74.12  /  06.03.00.07.50

PATA ETAZONIA

Ny Pata Etazonia dia teraka tamin'ny taona 2011 tao aorian'ny fihaonan'ny mpianatra tranainy vitsivitsy monina sy miasa ao Maryland, Virginia, Washington DC ary New York. Fihaonamben'ny malagasy amin'ny ankapobeny no tena anton'ny fihaonana tao aorian'ny fotoam-pivavahana fankalazana ny Paska 2011 tao amin'ny Wesley Theological Seminary, 4500 Massachusetts Avenue NW Washington DC ary dia nitsiry teo ny hevitra ny amin'ny tokony handraisana anjara hanamarihana ny jobily faha 110 taonan'ny sekoly. Tsy mbola manana birao mijoro ara-dalana ny Pata Etazonia saingy i Norosoa Andrianaivo (class of 1984) sy Andriatsitohaina Jaona (class of 1985) no mandrindra vonjimaika ny fifaneraserana eo amin'ny Pata Etazonia. Manam-pikasana ny hifanakalo hevitra mivantana amin'ireo tompon'andraikitra rehetra ao amin'ny sekoly (mpampianatra sy mpitaiza kilasimandry) izahay mba ahafahana mandrafitra na manaparitaka (raha efa misy) programan'asa hanatsarana ny kilasimandry sy ny sekoly amin'ny ankapobeny ary dia iaraha-mitady izay fomba entina hanatanterahana azy avy eo, ka miangavy ireo mpampianatra sy mpanabe rehetra mety ho voakasik'izany mba hampita ny adiresy mailaka azo hifaneraserana. Ny adiresy mailaka vonjimaika Pata Etazonia dia:   Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. (Jaona Andriantsitohaina) sy Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. (Norosoa Andrianaivo) ary raisina an-tanan-droa ny torohevitra avy amintsika rehetra.

ANDRIANTSITOHAINA Jaona (01/03/2012)