Rencontre annuelle des anciens élèves du Collège Paul Minault en France

Chaque année, depuis 2005, l’Association des anciens élèves de l’école Paul Minault résidant en France organise une rencontre pour renforcer leurs liens d’amitié et de fraternité et pour discuter des moyens d’aider l’Ecole à Madagascar. Cette année, la rencontre, sous forme de pique-nique, s’est tenue le samedi 7 juillet à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, en région parisienne. Malgré un temps exécrable, une quarantaine de personnes, dont des parents habitant à Madagascar, de passage en France, sont venus partager ce moment de convivialité.

Le Bureau a présenté l’historique de l’association, les diverses rencontres qui ont eu lieu depuis 2005, les actions menées dans le cadre du 110e anniversaire de l’Ecole durant 2011-2012, le budget de fonctionnement et les moyens de communication mis en œuvre pour promouvoir l’association et ses activités.

Par ailleurs, signalons qu’un petit livre intitulé Pata mamiko 110 taona (Pata mon adoré 110 ans) a été édité à Madagascar à l’occasion du 110e anniversaire de l’Ecole. Quelques exemplaires, ramenés expressément de Madagascar par une ancienne de l’Ecole, Madame Charline Rasoanimanana, de passage en France pour rendre visite à sa fille, elle-même une ancienne de l’établissement, ont pu être mis à la disposition de l’assemblée.

Cette rencontre a été une occasion pour un autre ancien, lui aussi, de passage, Monsieur Armand Roger Randrianarivony, ancien président du FRAM (Fikambanan’ny ray aman-drenin’ny mpianatra, association des parents d’élèves), de transmettre les remerciements du directeur de l’Ecole et de ses collaborateurs aux anciens élèves en France pour leur collaboration à la mise en place du laboratoire informatique ; il a fait aussi un compte-rendu du fonctionnement dudit laboratoire.

Enfin, il a été décidé que l’élection d’un nouveau bureau se fera lors d’une prochaine rencontre, prévue aux alentours du 10-11 novembre 2012, en région parisienne.

Evry, le 8 juillet 2012
La secrétaire de l’Association
Yolande Rakotomalala

Faha-115 taona nanirahana an’i Benjamin Escande sy Paul Minault

Any amin’ny faritr’Ankaratra any no misy an’Ambatondradama, eo anelanelan’i Sambaina sy Faratsiho. 

Toerana mangatsika be rehefa ririnina hoy ny mponina any, misy ranomandry na “neige”  mihitsy rehefa tena ririnina ny andro...
Raha hiazo an’i Fianarantsoa ny olona fahiny, dia mbola tsy nisy ny làlam-pirenena faha-7, fa Ambatondradama no isan’ny toerana lalovana.
Nirahin’ny  MPF na Mission Prostestante Française teto Madagasikara ny Mpitandrina misionera Benjamin ESCANDE ny taona 1896, ary isan’ny asa efa niandraiketany tamin’izany ny fitandrema ny tao Anatirova. Efa niasa kelikely teto Antananarivo ary nihevitra ny hiverina any Frantsa tsy ho ela  izy no tonga kosa ny Mpitandrina Paul Minault izay voatedry hiasa tany Fianarantsoa …(tohiny >>>)
escande minault

FITOKANANA NY LABORATOIRE INFORMATIQUE NY KOLEJY

ANDROHIBE 24 Martsa 2012

Notokanana ny sabotsy 24 martsa 2012 tao Androhibe ny Laboratoire Informatique ho tsangam-baton’ny faha-110 taonan’ny Kolejy Paul Minault.
Ezaka nifandrimbonan’ny « hery velona » maro no nahatontosana izany laboratoire informatique izany : ny Kolejy, ny FRAM, ny Maintimolaly eto an-toerana sy ny any am-pitan-dranomasina, ny sakaizan’i PATA,…
Nanotrona izany fotoana izany rahateo ny solontena isan’isany avy amin’izy ireo ary nanome voninahitra izany ihany koa ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny avy ao amin’ny Komity Teknika, ny Vondron-tSampan’asa Fampianarana Protestanta (VSFP) ary ny FFPM.
Fanompoam-pivavahana ho fiderana an’Andriamanitra, notarihan’ny Pastora TOMBONTSOA Gervais, Mpandaharahan’ny FFPM, no nanombohana ny fotoana.
Nandritra izany fotoana izany no nitondran-dRamose RAHARIHASINA Asolo (Dofa) ny tenin’ny Maintimolaly PATA Frantsa. Teo ihany koa no nampahafantarana ny Pasteure Violette R., Aumonier vaovaon’ny Kolejy.
Taorian’ny fanompoam-pivavahana no nampisehoan’ny mpianatra fihetsika  sy dihy mirindra avo loko (flash mob) ka nahafinaritra aok’izany ny nahita ireto tanora nanatanteraka izany.
Rehefa izany moa dia niroso tamin’ny fitokanana izay notarihan’i Pastora TOMBONTSOA Gervais, nisolo tena an’ireo Filoham-piangonana roa tonta (FJKM sy FLM), tsy afa-nanatrika ny fotoana noho ny adidy aman’andraikitra hafa nosahaniny tamin’io andro io. Naseho ny takela-bato fahatsiarovana, nojeren’ny maro ihany koa ireo solosaina 13 voaangona hatreto (mbola hiampy 10 ireo) ary nahaliana ny maro ny nahita ny tranokalan’ny Kolejy Paul Minault satria efa manana rohim-pifandraisana internet ny laboratoire informatique.


Tsangam-baton’ny faha-110 taona hafa notokanana tamin’io andro io ihany koa ny boky « PATA MAMIKO 110 TAONA ». Ramose Nalisoa RAVALITERA sy Ramose Dofa ary ny Fikambanana maintimolaly PATA any Frantsa moa no nifanome tànana tamin’ny fanoratana sy ny fanatontosana io boky io, ka ny Edisona Salohy, izay isaorana manokana, no nanonta azy.

laboinfo01Hita amin’ny sary fitokanana, manapaka ruban : Ramose Naly, Tale Manitra, Pastora Tombontsoa Gervais, Tiana Rasolomanana, Tsaboto Justin – Filohan’ny Komity Teknika, Rajerison Honoré – Filohan’ny VSFP)

Niverina tao amin’ny réfectoire niara niala hetaheta ny rehetra avy eo. Tamin’izany no nanoloran’ny Club PATA solosaina iray ho an’ny fandraharaharàna tao amin’ny Kolejy.

labo info 7Fihaonana basket ball vétéran lahy sy vavy tamin’ny Sampana Tanora Kristiana FJKM Ivandry no tena namaranana ny fotoana. Nandresy hatrany ny Club PATA tamin’ireo fihaonana roa ireo.

   

Famaranana ny jobily faha-110 taona·

Katedraly Analakely Antananarivo  -  25 MARTSA 2012

Andriamatoa RAJERISON Honoré, filohan’ny Vondron-tSampan’asa Fampianarana Protestanta no nitarika ny fotoana.
Ny Révérend Docteur RAKOTO Endor Modeste, filohan’ny FFPM sady filohan’ny FLM kosa no nitondra ny tenin’Andriamanitra. « Isaorana anie Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononina »  II Korintiana 9 : 15, izay teny fanevan’ny Jobily, no notoriany tamin’izany.
Nandritra io fanompoam-pivahana ho fiderana an’Andriamanitra io no nanolorana mari-pankasitrahana ireo mpampianatra sy mpandraharaha tranainy sy amperin’asa, ireo Tale nifandimby, ireo tompon’ andrikitra tao amin’ny Komity Teknika, nahefa be tao amin’ny Kolejy ; tao ihany koa ireo mpikambana ao amin’ny Komitin-jobily ary ireo mpanohana sy malala-tànana nanampy ny Kolejy tamin’ny fikarakarana ny taon-jobily.

fanolor


 

Nentanin’ny fifankatiavana ireo tranainy ka nifanainga ho any an-tokantranon’Andriamatoa RAMANJATOSON Mamy mivady hifandom-bera sy hifametsovetso indray ny lasa tsy hay adinoina tao amin’ny PATA ary indrindra koa namisavisa ny ho avy ho entina hanasoa hatrany ny sekoly malala.

tambatra

 Ramiandrisoa Lalaina (26/03/2012)
Vaomiera Serasera - Antananarivo

Famaranana ny fankalazana ny Jobily faha-110 taonan’ny
Sekoly Paul Minault tao Bordeaux France - 22 Janoary 2012

Ho famaranana ny fankalazana ny faha-110 taonan’ny sekoly Paul Minault (Antananarivo), sekoly manana ny lazany noho izy niaviana olo-manga maro eto amin’ny firenena, ary fantatra amin’ny anaram-bositra hoe PATA, dia nanatontosa fotoam-pivavahana ny Fikambanan’ny maintimolaliny any Frantsa, ny alahady faha-22 janoary 2012, tao amin’ny « Temple du Hâ » ao Bordeaux (Frantsa), fotoana izay notarihin-dRakotoarimanana Ndranto mpitandrina, mpianatra avy tao amin’ny sekoly ihany koa.
Nisy fiaraha-misakafo nokarakarain’ireo mpiara-miangona ao amin’ny fiangonana ao Bordeaux taorian’ny fotoam-pivavahana. Izany dia nahazoan’ireo maintimolaly, tapaka sy namana nitafa, nikorana, ary nifampidinika momba ny hoavin’ny sekoly.

Mba ho mariky ny fankalazana ary ho fanatontosana ny fanirian’ny Fikambanan’ny maintimolaly any Madagasikara, dia tapaka fa hisy antso avo hatao amin’ireo maintimolaly ampielezana manerana an’i Eoropa, sy any amin’ny firenen-dehibe hafa any Etazonia, Canada, Afrika, ireo Nosy ao amin'ny oseana indiana, hanao fanomezana izay foiny mba hahazoam-bola hividianana milina fikajiana (Ordinateur) ho an’ny tetikasa « laboratoire informatique » ho tsangambaton’ny taon-jobily ny sekoly, izay eny Androhibe Antananarivo - Madagasikara.

Atsipy àry ny tady ho eny an-tandroky ny omby, atsipy ny teny ho ao am-pon’ny mahalala !
Mandraisa anjara ary ry namana aman-tsakaizan’ny PATA, fa ny soa nahavanona anao ankehitriny, dia nolovaina tao amin’io sekoly mamintsika io.

Savorovoron'ny hata-po. Zé.
Pata aloha vy ! 
Sangorongorona Taboum.

Rakotomalala Yolande (25/01/2012)
Fikambanana PATA - Frantsa

dsc03941


 

 

dsc03940

DIA RODOBE PATA - 2011

Nanao hetsika "DIA RODOBE" ny Maintimolaly ny PATA tamin'ny 01 oktobra 2011 teo ka teny Vontovorona, tao amin'ny tananan'Andriamatoa RALIJAONA Désiré, izay isan'ny Maintimolalin'ny PATA zokiny no nanatanterahana ny hetsika.

Tamin'ny 8 ora dia efa teny an-toerana ny mpikarakara ary tsy ela taorian'izay dia efa nanomboka  tonga tsikelikely ireo nahazo fanasana, ka namaly ny antso.

Tontolo andro fialam-boly ho an'ny Maintimolaly, ny fianakaviany ary ny sakaizan'i PATA moa io ka dia fifaliana ranofotsiny no nandravaka ny fihaonana. Ireto avy no zava-nisy teny an-toerana:

     - Ny maraina dia fivarotana (sy fihinanana) tsakitsaky isan-karazany. Marihina fa Maintimolalay avokoa no nikarakara ny sakafo rehetra.
    - Tamin'ny 10 ora sy sasany no nanainga ireo tapa-kevitra hanao ny DIA RODOBE: nanaika ary nihodidina ny tendrombohitr'i Vontovorona izay iray amin'ireo tendrombohitra roambinifolon'Iarivo. Naharitra ora iray sy sasany io DIA RODOBE io.
     - Rehefa tafaverina ny mpandeha an-tongotra dia niroso tamin'ny sakafo antoandro.

Marihina fa ny tenan'ny tompon-tanana no nirotsaka am-pitiavana nahandro ny sakafo, vary sy laoka ara-pomba malagasy. Nisy laoka roa nisafidianana: Hena ritra na akoho sy pitipoa, nolaroana lasary karaoty sy laisoa. Ny sakay tsy adino.
     - momba ny desera dia samy nividy koba ravina izay isan'ny tsakitsaky efa nomanina hamidy.

Samy naka izay toerana nahavantana azy ny mpisakafo: nisy ny namelatra tsihy teny am-bodihazo, nisy ny nipetraka teny ambony latabatra satria nisy nomanina tamin'izany, nisy ny teny ambany trano lay...
Ny tolakandro dia hirahira ranofotsiny, ary kilalao isan-karazany, indrindra ho an'ny ankizy. Tsy diso anjara tamin'izany ihany koa ny baolina kitra satria nisy kianja ho amin'izany ny toerana. Tamin'izany koa no nizaran'ny tompon-tanana mangahazo ho an'ny rehetra.
Nafana ny lanonana ka tsy nisaraka raha tsy tamin'ny 6 ora hariva.

Masy  (10/10/2011)

rodobe1

Ny tolakandro dia hirahira ranofotsiny, samy nampiseho ny talentany sy ny hamangan'ny feony ireo Andriambavilanitra eto amin'ny sary...


 

Ny tolakandro dia hirahira ranofotsiny, ary kilalao isan-karazany, indrindra ho an'ny ankizy. tsy diso tamin'izany ny baolina kitra satria nisy kianja ho amin'izany ny toerana.

rodobe4

Samy naka izay toerana nahavantana azy ny mpisakafo: nisy ny namelatra tsihy teny am-bodihazo, nisy ny nipetraka teny ambony latabatra satria nisy nomanina tamin'izany, nisy ny teny ambany trano lay, hita eto amin'ny sary.

rodobe5

Hirahira kalokalo haravoana....