Ny tolakandro dia hirahira ranofotsiny, ary kilalao isan-karazany, indrindra ho an'ny ankizy. tsy diso tamin'izany ny baolina kitra satria nisy kianja ho amin'izany ny toerana.

rodobe4

Samy naka izay toerana nahavantana azy ny mpisakafo: nisy ny namelatra tsihy teny am-bodihazo, nisy ny nipetraka teny ambony latabatra satria nisy nomanina tamin'izany, nisy ny teny ambany trano lay, hita eto amin'ny sary.

rodobe5

Hirahira kalokalo haravoana....