dsc03940

DIA RODOBE PATA - 2011

Nanao hetsika "DIA RODOBE" ny Maintimolaly ny PATA tamin'ny 01 oktobra 2011 teo ka teny Vontovorona, tao amin'ny tananan'Andriamatoa RALIJAONA Désiré, izay isan'ny Maintimolalin'ny PATA zokiny no nanatanterahana ny hetsika.

Tamin'ny 8 ora dia efa teny an-toerana ny mpikarakara ary tsy ela taorian'izay dia efa nanomboka  tonga tsikelikely ireo nahazo fanasana, ka namaly ny antso.

Tontolo andro fialam-boly ho an'ny Maintimolaly, ny fianakaviany ary ny sakaizan'i PATA moa io ka dia fifaliana ranofotsiny no nandravaka ny fihaonana. Ireto avy no zava-nisy teny an-toerana:

     - Ny maraina dia fivarotana (sy fihinanana) tsakitsaky isan-karazany. Marihina fa Maintimolalay avokoa no nikarakara ny sakafo rehetra.
    - Tamin'ny 10 ora sy sasany no nanainga ireo tapa-kevitra hanao ny DIA RODOBE: nanaika ary nihodidina ny tendrombohitr'i Vontovorona izay iray amin'ireo tendrombohitra roambinifolon'Iarivo. Naharitra ora iray sy sasany io DIA RODOBE io.
     - Rehefa tafaverina ny mpandeha an-tongotra dia niroso tamin'ny sakafo antoandro.

Marihina fa ny tenan'ny tompon-tanana no nirotsaka am-pitiavana nahandro ny sakafo, vary sy laoka ara-pomba malagasy. Nisy laoka roa nisafidianana: Hena ritra na akoho sy pitipoa, nolaroana lasary karaoty sy laisoa. Ny sakay tsy adino.
     - momba ny desera dia samy nividy koba ravina izay isan'ny tsakitsaky efa nomanina hamidy.

Samy naka izay toerana nahavantana azy ny mpisakafo: nisy ny namelatra tsihy teny am-bodihazo, nisy ny nipetraka teny ambony latabatra satria nisy nomanina tamin'izany, nisy ny teny ambany trano lay...
Ny tolakandro dia hirahira ranofotsiny, ary kilalao isan-karazany, indrindra ho an'ny ankizy. Tsy diso anjara tamin'izany ihany koa ny baolina kitra satria nisy kianja ho amin'izany ny toerana. Tamin'izany koa no nizaran'ny tompon-tanana mangahazo ho an'ny rehetra.
Nafana ny lanonana ka tsy nisaraka raha tsy tamin'ny 6 ora hariva.

Masy  (10/10/2011)

rodobe1

Ny tolakandro dia hirahira ranofotsiny, samy nampiseho ny talentany sy ny hamangan'ny feony ireo Andriambavilanitra eto amin'ny sary...