Tsangam-baton’ny faha-110 taona hafa notokanana tamin’io andro io ihany koa ny boky « PATA MAMIKO 110 TAONA ». Ramose Nalisoa RAVALITERA sy Ramose Dofa ary ny Fikambanana maintimolaly PATA any Frantsa moa no nifanome tànana tamin’ny fanoratana sy ny fanatontosana io boky io, ka ny Edisona Salohy, izay isaorana manokana, no nanonta azy.

laboinfo01Hita amin’ny sary fitokanana, manapaka ruban : Ramose Naly, Tale Manitra, Pastora Tombontsoa Gervais, Tiana Rasolomanana, Tsaboto Justin – Filohan’ny Komity Teknika, Rajerison Honoré – Filohan’ny VSFP)

Niverina tao amin’ny réfectoire niara niala hetaheta ny rehetra avy eo. Tamin’izany no nanoloran’ny Club PATA solosaina iray ho an’ny fandraharaharàna tao amin’ny Kolejy.

labo info 7Fihaonana basket ball vétéran lahy sy vavy tamin’ny Sampana Tanora Kristiana FJKM Ivandry no tena namaranana ny fotoana. Nandresy hatrany ny Club PATA tamin’ireo fihaonana roa ireo.

   

Famaranana ny jobily faha-110 taona·

Katedraly Analakely Antananarivo  -  25 MARTSA 2012

Andriamatoa RAJERISON Honoré, filohan’ny Vondron-tSampan’asa Fampianarana Protestanta no nitarika ny fotoana.
Ny Révérend Docteur RAKOTO Endor Modeste, filohan’ny FFPM sady filohan’ny FLM kosa no nitondra ny tenin’Andriamanitra. « Isaorana anie Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononina »  II Korintiana 9 : 15, izay teny fanevan’ny Jobily, no notoriany tamin’izany.
Nandritra io fanompoam-pivahana ho fiderana an’Andriamanitra io no nanolorana mari-pankasitrahana ireo mpampianatra sy mpandraharaha tranainy sy amperin’asa, ireo Tale nifandimby, ireo tompon’ andrikitra tao amin’ny Komity Teknika, nahefa be tao amin’ny Kolejy ; tao ihany koa ireo mpikambana ao amin’ny Komitin-jobily ary ireo mpanohana sy malala-tànana nanampy ny Kolejy tamin’ny fikarakarana ny taon-jobily.

fanolor