Hampitomboina mandrakariva ho antsika anie ny fasasoavana sy ny fiadanan’i Jesosy Kristy Tompontsika.

Ny Sekoly Paul Minault dia misahana indrindra ny fampianarana ankapobeny, ahitana akanin-jaza, ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa misy dingana faharoa sy fahatelo, mampiavaka azy ny mbola fananana ny kilasimandry lahy sy vavy izay ahitana ny ankizy samihafa manerana ny nosy, ny sekoly dia tena toeram-panabeazana fitaizam-panahy koa tafiditra ao antin’ny taranja ny Soratra Masina, ny fanatanterahana ny fiarahamivavaka isan-kerinandro aty an-tsekoly ka mifandimby ny mpampianatra sy ny mpianatra manatanteraka izany, ny tanjona dia ny hamerenana ny sekoly hamoaka olomanga, olona mahaleotena sy mandray andraikitra, ary kristiana, fa tsy olona manana mari-pahaizana fotsiny ihany.

Atoa ANDRIAMANAMIHAGA Ranto Fenitra, Talen’ny sekoly nanomboka taminy taompianarana  2017-2018.