Konseritra-Paul Minault sy Benjamin Escande « Takarivam-piderana »

Ho an’ny faha-115 taona Isan’ireo iraka frantsay mpamaky lay i Benjamin Escande sy Paul Minault ary vavolombelona nanatri-maso ny fanenjehana ny Protestanta Ny tantara tsy fanadino ary fanoitra hoentina mibanjina ny ankehitriny...

Lire la suite