Fihaonana nokarakarain’ny maintimolaly Pata. Nanomboka tamin’ny 11 ora maraina teo ary tsy nifarana raha tsy tamin’ny 6 ora hariva. Ny masoandro mody hono no mampalahelo fa mbola nisy tokoa ny tafajanona fa mamy ny fotoana ary nalaina ny hisaraka.

Nisy anjatony mahery ireo mpianatra nivoaka tao amin’ny sekoly Paul Minault no tonga nanohana ny antso. Araka ny voalaza dia ny generation 78-85 no betsaka tonga.

Fihaonana sady fifampiarahabana nohon’ny taona vaovao moa iny fotoana iny, izay notronin’ireo mpampianatra teo taloha sy efa misotro ronono. Nisy 11 ireo mpampianatra tonga nanotrona : Mme Charlotte, M Denis, M Denis (Maths), M Njaka, M Naly, Mme Monique, Mme Ramanana, M Emile, M Fidy, M Doufa, M Ibrahim. Nampitamberina ny tsiahy « tao antsekoly » n’ny mpianatra tonga teny Androhibe io asabotsy io ny fahitana indray ireto mpampianatra sy mpanabe azy ireo taloha.

Ny mpitandrina nitondra ny fotoana, Pasteur Solofo Rabemanantsoa, dia tsy hafa fa zanak’i Pata ihany.

Betsaka ny hetsika nomanin’ny mpikarakara tamin’io fihaonana io : zumba, basket, séances photos, hirahira, dihy, dinidinika, sakafo … Samy nandray anjara ankafaliana daholo na ny kely na ny lehibe, finaritra ny maso, ny tafa sy dinika tsy lazaina intsony sady ny andro koa tsara rahateo.

Ny dinidinika raha fintinina dia manodidina ny fanatsarana ny sekoly. Ny lohahevitra nodinihana tamin’izany dia hoe inona no azo atao mba hanampiana ny sekoly.

Nizara roa ireo sosonkevitra noroso, andaniny avy amin’ny maintimolaly sy ny mpampianatra ary ankilany avy amin’ny Talen’ny sekoly :

  • Fanampiana ny mpampianatra sy fanatsarana ny fampianarana,

  • Journée des professeurs, hametrahana indray ilay « esprit Pata »,

  • Fitarihana ny sain’ny ankizy ho tia karokaroka,

  • Motiver les professeurs,

  • Mpampianatra maintimolaly.

Ny soso-kevitra fanatanterahana izany, arahim-panontaniana hoe inona no mety hanampiana ny sekoly ? Inona no afaka hatao dans l’immédiat sy à long terme ?

1- Formation mpampianatra > mila manao ilay « journée des professeurs »,

2- Restructuration > hovaina, havaozina ny structures efa misy,

3- Asiana base vaovao positive,

4- Formation sociale > averina ilay ambiance Pata taloha

5- Ampianarina ny ankizy mba ho tia karokaroka toy ireo mpianatra taloha,

6- Ampiakarina ny « image Pata » > Slogan : « Ento miakatra ny pataloha vy ! »

Nisy soso-kevitra iray naroso avy tamin’ny filan’ny sekoly izay miompana indrindra amin’ny fankalazana ny 120e anniversaire izay hatao amin’ny 2021.

Nilaza ny Talen’ny sekoly fa mila :

1- rames ho an’ny cours d’appui,

2- fanatsarana ny infrastructures sekoly (loko, entretien),

3- chaises individuelles ao amin’ny réfectoire ilaina rehefa mampanofa salle,

4- terrain synthétique.

Tapaka fa hisy fivoriana manaraka moa handinihana izay hatao amin’izany. (Hetsika fitadiavambola sns …)

Nahaliana ireo olondehibe ny dinika. Ny mpitarika ny dinika dia Ramose Doufa, Hasina Mahefasoa, Saholy Ramanana. Ny mpandray anjara mavitrika dia Ramose Naly, Mme Haingo (vadin’i M Doufa) izay mpampianatra ihany koa, M Félix, M Andry Rakotondravelo.

Nisy tolo-kevitra ihany koa ho an’ny maintimolaly dia ny hanasiana ny fihaonana toa izao isantaona.

Marihina fa ny Maintimolaly Pata France dia nanohana sy nandray anjara mavitrika tamin’ity fihaonana ity ary vonona hatrany hanampy amin’izay tapaka ho fampandrosoana ny sekoly.

PS : Nisy « poésie » natolotry ny namantsika Hajalalaina izay fantatra amin’ny anarana hoe « Raozigasy » novakiana nandritra ny fihaonana, nampatsiahy ny fianana Pata taloha, nitamberina ny 30 taona lasa, tadidy ny fotoana mamy tao antsekoly.

Sagorigorina taboum ! Pata aloha Vy !

Ny sary dia ho hitanareo ao amin’ny onglet « album », rubrique « photos », Fihaoanana 14-03

Ny poésie n’i Raozigasy, rubrique « œuvres ».