1.3. Ny Kolejy Paul Minault, hany Sekoly ambonin’ny Protestanta

  • Avy aiza ny anarana hoe : “Paul Minault” ?

Mpitandrina frantsay Ing. Paul Minault, nirahin’ny S.M.E.P. niaraka tamin’ny Mpitandrina iray hafa dia Ing. Benjamin Escande mba hijery sy hanampy ny Fiangonana protetstanta aty Madagasikara tamin’ny vanim-potoana nanahirana : teo ny firohotan’ny fikomian’ny Menalamba sy ny fanararaotan’ny Zezoita ka niezahan’izy ireo nanery ny mpino protestanta hivadika ho Katolika. Nihazo ny làlana nianatsimo, somary niankandrefana nihazo an’iny farit’i Faratsiho iny ny dian’ireto Mpitanrina frantsay mirahalahy ireto. Saingy nisy nanafika teny an-dàlana izy ireto ka namoy ny ainy tamin’izany. Indramintsika Ing. Marcv Spindler, Mpitandrina frantsay sy mpikaroka hamehy izay nanjo azy mirahalahy ireto tamin’ny mey 1897 :

‘‘Encore faible et incapable de faire le voyage à cheval comme Benjamin Escande, Minault décida tout de même de prendre la route, porté en filanzane, le lundi 17 mai (1897 – NDLR). Le convoi se composait de 25 personnes en tout. Au départ il est accompagné par un missionnaire anglais de Tananarive, Herbert F. Standing, de la Mission des Amis (quaker), directeur du collège secondaire d’Ambohijatovo (qui s’appellera plus tard Collège Paul Minault !) et très au fait du problème scolaire à résoudre et parfait malgachisant. Paul Minault l’admire beaucoup, ‘‘c’est un vrai saint’’, s’exclame-t-il. Standing demande à ses collègues français de faire un détour par trois villages particulièrement ‘‘tourmentés’’ par les Jésuites. L’accueil des villageois protestants est débordant de joie. Enfin, disent les gens, nous ne sommes plus abandonnés, nous avons des «·ray amandreny·» (des protecteurs), et ils apportent des cadeaux en nature, immédiatement partagés. Standing retourne alors à son poste à Tananarive, et le convoi continue son chemin. Le vendredi 21 mai, aux abords du marché d’Ambatondradama, sur la route d’Antsirabe, une trentaine de ‘‘bandits’’ armés surgissent et s’en prennent exclusivement aux deux pasteurs français et les tuent. Un des Malgaches de l’escorte s’en va prévenir la station missionnaire la plus proche, à Ramainandro, poste anglican, tenu par le Rév. E.O. McMahon, lequel fera l’enterrement de Paul Minault et Benjamin Escande dans le petit cimetière de la station.

Cet assassinat ciblé n’a jamais été vraiment élucidé. Sur le moment, l’armée française a procédé à une rapide enquête. Treize Malgaches ont été arrêtés et punis, dont six ont été fusillés, sept autres mis en prison. Curieusement, ces gens étaient tous catholiques. L’opinion protestante de l’époque était convaincue que les Jésuites avaient ameuté les populations en présentant les pasteurs comme des hommes dangereux. On sait bien que ce genre d’excitation peut dégénérer. Une autre hypothèse circule, c’est que l’incitation au meurtre serait née au sein même de l’armée coloniale, qui aurait vu les pasteurs français comme des Anglais déguisés, venus soutenir les intérêts anglais à Madagascar, bref des traîtres à· la cause coloniale, donc méritant la mort.’’

Marc Spindler, in Bulletin annuel de la SHPVD 2009

Araka izany fitantaran’Ing. Marc Spindler Mpitandrina izany dia ‘‘maty maritiora’’ ho an’ny Fiangonana protestanta teto Madagasikara Ing. Paul Minault sy Ing. Benjamin Escande. Marihina fa namita iraka, tsy hamangy ny sahan’ny L.M.S. na ny an’ny F.F.M.A. fotsiny izy mirahalahy ireto fa nizotra hianatsimo hamangy ireo fiangonana tao amin’ny faritr’i Vakinankaratra (izay saha niasan’ny misiona loterana norveziana) sy ho any Ambositra ary Fianatantsoa no anton-dian’izy ireo. Ary mbola mibaribary fa araka io tantara io dia teo an-tokontanin’ny fiangonan’ny misiona anglikana no nandevenana azy mirahalahy ireto ary dia mbola ao ny taolambalon’izy ireo mandrakizao ! Koa “olon’ny fiombonam-pinoana” (ity ilay antsoina hoe “oecuménisme avant la letre”) Ing. Paul Minaumt, koa rariny raha toa ka nampitondraina ny anarany ny Sekoly ambony naorin’ny M.P.F. tamin’ny 1901 ary natolotry ny M.P.F. hotantanin’ny “Conférence Intermissionnaire” tamin’ny 1949 (niorina tamin’ny 1913 ka nanjary ho Fiombonan’ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara nanomboka tamin’ny 1958). Tsara raha marihina fa mpikambana tao amin’ity “Conférence Intermissionnaire” ity avokoa ireto misona protestanta ireto :

–        Ny taty avaratra : ny L.M.S.,.ny F.F.M.A., ny M.P.F.

–        Ny tany atsimo : ny misiona norveziana, N.M.S., niasa tao amin’ny faritr’i Vakinakaratra sy Fianarantsoa ; ireo misiona amerikana roa, ny Lutheran Board Mission sy ny United  Lutheran Church of America niasa tany amin’ny atsimo

–        Ny tany atsinanana : ny Society for the Propagation of the Gospel (S.P.G., anglikana), nisahana ny moron-tsiraka nanomboka tany Iharana (Vohémar) ka hatrany Andovoranto. Saingy nahatsiaro ho voahilikilika ny S.P.G. ka niendaka tamin’ny Conférence Intermissionnaire tamin’ny 1924.

  • Inona no naha Paul Minault ny Kolejy Paul Minault, na koa ny naha “Pata” ny “Pata” ?

Tsy isalasalana fa ny “fitaizana amam-panabeazana” no nampiavaka manokana ny Kolejy Paul Minault. Ilaina haverina indray ve fa ny fanomanana mpiasam-piangonana (Mpitandrina, Pastora, Mpampianatra) sy fanabeazana Kristiana mijoro amin’ny maha protestanta azy amin’ny alàlan’ny fandraisana andraikitra eo anivon’ny firenena no nimasoan’ny Kolejy. Marihina fa tany am-piandohana dia natokana ho an’ireo zatovolahy ity Kolejy ity ka fitaizana nifehezana tena sy nianarana nandray andraikitra, ankoatry ny fanovozam-pahaizana amam-pahalalana no nomena tao amin’ity Kolejy ity ka ny anaran’izany fombam-panabeazana notovozina tamin-dry zareo Italiana, nantsoina hoe : “Scuola serena” an-dRtoa Boschetti, sy Amerikana, “Dalton Plan”. Nisy ny fandaharam-pianarana tsy maintsy harahina hahazoana ny mari-pahaizana, nisy koa ny efitrano fianarana izay niandrasan’ny Mpampianatra, saingy tsy mba endri-pampianarana toy ny fahita ankehitriny no natao fa anjaran’ny Mpianatra aloha no mikaroka sy mandalina (mandeha irery na miaraka tsiroaroa na tsitelotelo) rehefa izay izy vao manatona ny Mpampianatra manatevina izay efa azony ! Nampiharina tany Amerika Avaratra, tany Norvezy, tany Soisa, tany Italia, tany Belzika, tany amin’ny firenena eoropeana mampiasa ny teny Alem) ity fomba fampianarana ity. Ankoatra izany dia noezahina hifandanja tsara sy hifameno ny fitaizana sy ny fanolokoloana ny fanahy sy ny vatana ary ny saina. Nitalanjonana tamin’ny taranjam-panatanjahantena toy ny “volley ball” ny mpianatr’i Paum Minault ! Ny antony dia ny mba hahazoa-mifehy tsara ireo “hata-po” mpanjoy ny tovolahy ka hisorohana ny filan-dratsy ara-nofo sy ny fivarinana amin’ny iray tarika amin’ireny. Ny Misionera nitantana ny Kolejy sy nitaiza ireo zatovolahy moa dia nampianatra hatrany fa ny tanjaka dia tsy fenitra fa fitaovana mba hahatonga ny tena ireo taoza mba hisy “liana azy”. Hoy ny hikan’ny tovolahy hoe : “Etre fort pour être utile !” sy indrindra fa ny hoe :

Savorovoron’ny hata-po – Izay [‘Ze]

Savorovoron’ny hata-po – Izay [‘Ze]

Pataloa vy !

Pataloa vy !

Midika izany fa na inona na inona fakam-panahy mampisavorovoro ny tovolahy mpianatra dia “vy ny pataloha” ka tsy mitsoatsoa-poana ! Dia io no nanjary hiaka ahafantarana ny Kolejy sy niavian’ilay anaram-petala mamin’ny rehetra hoe : “PATA” , satria ilay hiaka hoe : “pataloa vy” nanjary nivadika hoe : “I PATA aloha vy !” (maffy be na mazana izany)

Fa ankoatry ny fitaizana sy ny fanabeazana dia aoka hambara koa fa ny fandalàna sy ny fampiasana ny TENY MALAGASY koa no tena nampiavaka ny Kolejy Paul Minault. Marihina eto fa ireo Misionera frantsay izay nitantana ny Kolejy hatrany am-panombohana dia nampirisika ny Mpianatra mba ho tia sy hampiasa ny TENY MALAGASY ! Moa tsy ny nananan’ity Kolejy ity Mpampianatra nahafolaka tsara ny teny Malagasy no sady mpikaroka va no isan’izay nireharehan’ity Kolejy ity ? Raha tsy hitanisa an’ireto Mpampianatra ireto aho : Ing. Ravelojaona Mpitandrina izay nitarika ny fijarohana sy ny fanoratana ny “Firaketana” sy Ingahy Andrianony Mpitandrina Mpampianatra ny teny Malagasy no mpikaroka momba ny “fitsipipitenenana”. Ary, angamba tsy hahadiso ahy, raha hilaza miara-mahita aho fa Ing. Rabenalisoa Ravalitera anie ka Mpianatra maintimolaly no mbola Mpampianatra ny teny Malagasy sy ny Filozofia tato amin’ny Kolejy ! Ho hitantsika ery amin’ny manaraka fa namolavola olon’ny haisoratra nanana ny lazany teto amin’ny firenena koa ity Kolejy ity.

  • Iza avy àry ireo Tale nifandimby nitantana ny Kolejy Paul Minault ?

Tamin’ny vanim-potoan’ny fanjanahantany dia “tsy maintsy Frantsay” no mitantana ny Sekoly ambony toy ny Kolejy Paul Minault. Lalàna naorina hatramin’ny andrin’Ing. Galliéni izany. Koa tsy mahagaga raha toa ka Misionera frantsay iraky ny S.M.E.P. niasa tao amin’ny M.P.F. no nitantana ny Kolejy, efa taty aoriana, nanombok tamin’ny andian-taona 60 (taonjato XX°) vao nandimby toerana azy ireo ny Tale malagasy. Ireto izy ireo :

–          M. A. Chazel,

–          M. R. Lipp,

–          M. W. Lods,

–          M. Et. Kruger,

–          Mme Galissot,

–          M. P. Engel,

–          Mlle H. Harlé,

–          Atoa F. Randriamamonjy,

–          Atoa J. Ramasomanana,

–          Atoa A. Razsoanindrainy,

–          Atoa G. Ranaivo,

–          Atoa A. A. Rakoto


([1])  Samy hafa no sady tsy misy ifandraisany amin’ilay olo-malaza Dr Rakoto Ratsimamanga ity ambara eto ity. Rehefa voaheloky ny fitsaran’ny mpanjanatany izy ity dia nisy nanoro hevitra azy “hivadika ho katolika” fa mety hahavonjy ny ainy izany. Na dia nivadika ho katolika tokoa aza izy dia tsy nahasakana ny faùonoana azy ho fzty tzmin’ny alàlan’ny fitifirana azy izany !

([2] ) Sady ‘‘olom-panjakana’’ no ‘‘olom-piangonana’’ Ing. Rainandriamampandry satria ankoatra ny naha Governora sy ny naha manamboninahitry ny foloalindahy (14 voninahitra) azy dia sady Mpitandrina no Mpampianatry ny sekolim-piangonana koa izay. Tsy levon’ny vavonin’ny mpananibohitra frantsay ny nanoheran’Ing Rainandriamampandry ny tafika frantsay ka naharesy tosika an’ireto mpananibohitra ireto tao “Ifarafaty” (farit’Itoamasina)  ary nahatonga ny Frantsay hiova toerana ka namonjy an’i Mahajanga mba hiakarana an’Antananarivo.

([3] ) Ny nantsoina hoe ‘‘Kolejy ‘’ tamin’izany fotoana izany dia ’’Sekoly Ambony’’ mitovy laharana taminizay nomena anarana joe ‘‘College’’ tany Britania Lehibe izay tsy hafa fa “University”Tao amin’io Kolejin’ny L.M.S. tao Faravohitra io no nanomanana, tsy ny mpiasan’ny Fiangonana ihany toy ny Mpitandrina sy ny Mpampianatra sy ny ho Mpitsabo hiasa tao amin’ny tobim-pitsaboana an’ny Fiangonana protestanta (L.M.S., F.F.M.A., N.M.S.) teo Analakely sy teny Isoavinandriana, fa hatramin’ireo ho mpiasam-panjakana ambony koa faha-Rainilaiarivony. Io misy ny Ministeran’ny Fitsarana ankehitriny io izany. Tsetsatsetsa tsy aritra ity : raha noraofin’Ing. Galliéni hampiasain’ny Fanjakana frantsay ny fananan’ny Protestanta (Kolejin’ny L.M.S. eny Faravohitra, ny Tobim-pitsaboana niombonan’ny misiona protestanta [L.M.S., F.F.M.A, N.M.S.] teny Isoavinandrianany [CENHOSOA ankehitriny] sy ny an’ny L.M.S. tany Imanankavaly ) dia navelan’Ing. Galliéni higalabona hangorona tany kosa ireo Kongregasiona sy fikambanana katolika.